Volle och Bazingas valpar är födda.
2 hanar -3 tikar

Alla valpar är tingade !